Thứ 7, Ngày 04 tháng 03 năm 2017, 09:02

Lịch trình thi THPT quốc gia 2017 thí sinh cần nhớ

Hiệu trưởng trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.
Thí sinh đăng ký dự thi tại các đơn vị do Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương quy định. Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký.

Trước 2/6/2017
Thủ trưởng đơn vị đăng ký dự thi thông báo công khai những thí sinh không đủ điều kiện dự thi.
Trước 7/6/2017
Các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc in và trả giấy báo dự thi cho thí sinh.
14h 21/6/2017
Thí sinh đến phòng thi, làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.
22/6/2017
Sáng thí sinh thi Ngữ văn, chiều thi Toán.
23/6/2017
Sáng thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm lần lượt các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); chiều thi Ngoại ngữ.
24/6/2017
Sáng thí sinh thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (lần lượt các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

7/7/2017
Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh.
Chậm nhất 14/7/2017
Các Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh.
Chậm nhất 17/7/2017
Hiệu trưởng trường phổ thông cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.
Từ 8 đến hết 17/7/2017
Các đơn vị đăng ký dự thi thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.
Chậm nhất 24/7/2017
Các Hội đồng thi phải hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có).

Chậm nhất 26/7/2017
Các Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo.