Thứ 7, Ngày 12 tháng 05 năm 2018, 10:48

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng dược Hà Nội 2019

Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, mã trường CDD Thông báo tuyển sinh năm 2019 với ba mã ngành chính như sau: Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Hộ sinh. Nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 31/03/2019 đến ngày 30/11/2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                    Số:          /TBTS-DHN              

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

I. Ngành đào tạo:

1. Cao đẳng Dược

2. Cao đẳng Điềudưỡng

3. Cao đẳng Hộ sinh

II. Đối tượng, hình thức tuyển sinh và thời gian đào tạo.

1. Hệ Cao đẳng chính quy

- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiêp THPT.

- Hình thức xét tuyển: Xét điểm học bạ THPT và xét điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018

- Thời gian đào tạo: 03 năm.

2. Hệ liên thông

- Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp hệ trung cấp.

- Hình thức: Thi tuyển

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

3. Hệ văn bằng 2

- Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp văn bằng 1 từ tình độ cao đẳng trở lên.

- Hình thức: Xét tuyển.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- 01 phiếu đăng ký dự thi theo mẫu nhà trường.

- 01 bản sao công chứng Bằng THPT và 01 bản sao học bạ THPT (đối với hệ đào tạo 3 năm).

- 01 bản sao Bằng trung cấp chuyên nghiệp và 01 bản sao bảng điểm (đối với thí sinh dự tuyển hệ liên thông).

- 01 bản sao Bằng và 01 bản sao bảng điểm văn bằng 1(đối với thí sinh dự tuyển văn bằng 2).

- 01 bản sao công chứng giấy khai sinh + 02 ảnh cỡ (3x4)

IV. Học phí, lệ phí:

1. Hệ Cao đẳng chính quy:

Học phí: 1.000.000đ/thángLệ phí xét tuyển: 30.000đ/1HS.

2. Hệ liên thông, Văn bằng 2:

Học phí: 1.200.000đ/tháng. Lệ phí ôn tập, thi tuyển: 1500 000 đ/sinh viên

V. Địa điểm thu nhận hồ sơ: Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Phòng 304, số 477 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04 6682 4550 – 0965 785 999

Nơi nhận :

- Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

- Lưu VT, TS

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

( Đã kí )

BS CKI. NGUYỄN QUỐC UY

 
1
Bạn cần hỗ trợ?