Thứ 5, Ngày 04 tháng 03 năm 2021, 09:25

Giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Tại cuộc họp ngày 3-3 ở Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, kỳ thi sẽ được giữ ổn định như năm 2020.

Tại cuộc họp ngày 3-3 ở Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, kỳ thi sẽ được giữ ổn định như năm 2020. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, địa phương trong quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi lưu ý không vì đã quen việc mà chủ quan, dẫn đến sơ suất không đáng có.

Các đơn vị, địa phương phải rà soát thật kỹ và dự báo mọi tình huống có thể xảy ra để chủ động tốt nhất, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, khách quan, trung thực; chuẩn bị sẵn các kịch bản cho những tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, các đơn vị cần đặc biệt lưu ý đến các nội dung, như: Ngân hàng câu hỏi, bài thi tham khảo, bài thi chính thức, công tác tập huấn cán bộ coi thi, chấm thi, thanh tra thi, vấn đề truyền thông cho kỳ thi...

Nội dung thi cần bám sát chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông, bám sát điều kiện dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sớm ban hành đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời tiếp tục thực hiện việc đối sánh kết quả thi như năm 2020.


                                                                                                                                                                                                                           < theo báo Hà Nội mới >

 

1
Bạn cần hỗ trợ?