Thứ 2, Ngày 23 tháng 12 năm 2019, 08:31

Dược sĩ sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu không cập nhật kiến thức Dược

Sau ngày 01/01/2020, các cá nhân hành nghề Dược đã hành nghề quá 3 năm kể từ ngày cấp nếu không hoàn thành khoá đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn sẽ bị lập danh sách gửi về Sở Y Tế xử lý theo quy định. Đây là thông tin mới nhất mà bộ Y tế mới ban hành về việc các Dược sỹ đã có chứng chỉ hành nghề bắt buộc phải cập nhật các kiến thức mới để có thể đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn cũng như đáp ứng được nhu cầu về công việc.
 
Theo luật Dược năm 2016 đã quy định về các trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, trong đó có việc dược sĩ không cập nhật kiến thức chuyên môn. Và cũng theo khoản 9, điều 28, luật Dược năm 2016 quy định về các trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược như sau: Người hành nghề dược không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gần nhất.
 
Mặc khác, Nghị định 155/2018 của Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, thời gian và nội dung đào tạo như sau:
Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gồm: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược; cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe; viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược; Cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế; Các hội nghề nghiệp về dược.
 
 
Theo quy định mới, Dược sĩ sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu không cập nhật kiến thức Dược
 
- Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung chính:
 
+ Kiến thức chuyên ngành; pháp luật và quản lý chuyên môn về dược. 
+ Thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược tối thiểu 8 giờ.
 
Dược sĩ có thể cập nhật kiến thức chuyên môn về dược ở đâu?
 
Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược, thời gian và nội dung đào tạo như sau:
- Cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược gồm:
+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo chuyên ngành y, dược;
+ Cơ sở giáo dục có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học sức khỏe;
+ Viện nghiên cứu có chức năng đào tạo chuyên ngành y, dược;
+ Cơ sở có chức năng đào tạo nhân lực y tế;
+ Các hội nghề nghiệp về dược.
 
- Chương trình đào tạo bao gồm các nội dung chính sau đây:
 
+ Kiến thức chuyên ngành;
+ Pháp luật và quản lý chuyên môn về dược;
 
Đối tượng bắt buộc phải cập nhật kiến thức Dược theo quy định  : 
 
1. Dược sĩ đã có chứng chỉ hành nghề Dược cấp trước ngày 01/01/2017
2. Dược sĩ có chứng chỉ hành nghề Dược đã sắp đủ 3 năm kể từ ngày cấp
3. Dược sĩ có nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược
 
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
 
- Bản công chứng Chứng chỉ hành nghề Dược;
- Bản photo CMND;
- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm chụp trên nền trắng, trong thời gian không quá 06 tháng (ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh tại mặt đằng sau mỗi ảnh)
- Thời gian đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược: Tối thiểu 08 giờ và có thể học cuối tuần vào thứ 7, chủ nhật.
 
NƠI NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC:
 
Phòng 305, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Mọi thông tin chi tiết liên hệ: 0965 785 999 - 0967 693 296
 
1
Bạn cần hỗ trợ?