Ngành Y - Dược: Chính thức không nhận người tốt nghiệp hệ trung cấp

Ngành Y - Dược: Chính thức không nhận người tốt nghiệp hệ trung cấp

Bắt đàu từ năm 2021, Bộ Y tế chính thức áp dụng luật mới không nhận điều dưỡng, kỹ thuật viên y học, dược sĩ, nữ hộ sinh, hộ lý tốt nghiệp hệ trung cấp.

1
Bạn cần hỗ trợ?