Trung cấp Y học cổ truyền Việt Nam đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Trung cấp Y học cổ truyền Việt Nam đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

25/10/2021 14:14

Thực tiễn cho thấy, đào tạo Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền Việt Nam đang là nhu cầu lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Trong bối cảnh ấy, các Trường đào tạo Trung cấp y học cổ truyền Việt Nam sẽ đáp ứng nhu cầu của người học như thế nào?

Xem nhiều hơn
1
Bạn cần hỗ trợ?