Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam

Xét tuyển học bạ ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học học cap đẳng chính quy, liên thông cao đẳng chính quy.