Tuyển sinh Tại chức Đại học Luật Hà Nội 2016

Tuyển sinh Tại chức Đại học Luật Hà Nội 2016

Tuyển sinh bổ xung lớp tại chức đại học Luật Hà Nội năm 2016, thi tuyển tháng 01 năm 2016.

  • Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh năm 2015

    Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh năm 2015

    17/07/2015 10:53

    Trường Đại học Thành đông thành lập trên đại bàn thành phố Hải Dương, năm 2015 nhà trường tổ chức xét tuyển các chuyên ngành như sau ngành quản trị kinh doanh, quản lý đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin, ké toán