Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 09 năm 2021, 01:44

Tài liệu học tập - Đào Tạo K15

Link tài liệu học tập các môn học file PDF

Tài liệu môn: 

- Chính Trị: Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn:

- Pháp Luật: Click để nhận file môn học 

 

Tài liệu môn: 

- Vi Sinh - Ký Sinh Trùng: Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

- Ngoại Ngữ Cơ Bản (Tiếng Anh): Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

- Giải Phẫu - Sinh Lý: Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

- Tiếng Anh Chuyên Ngành (Điều Dưỡng K14): Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

- Xác Xuất và Thống Kê: Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

- Đảm Bảo Tồn Trữ và Đảm Bảo Chất Lượng Thuốc (K13):

 

Click để nhận file môn học

 

Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

- Tổ Chức Quản Lý và Pháp Chế Dược (K13): Click để nhận file môn học

 

Tài liệu môn: 

 

- Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa (Phần hỗ trợ đặc thù Mắt - Răng Hàm Mặt - Tai Mũi Họng (K13): Click để nhận file môn học

 

- Điều Dưỡng Bệnh Chuyên Khoa Hệ Nội (K13): Click để nhận file môn học

                                                                                                             

 

 

mOffice

1
Bạn cần hỗ trợ?