Thứ 6, Ngày 22 tháng 05 năm 2015, 16:15

Liên thông chính quy đại học ngành CNTT - Điện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông gửi trường Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội. Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ liên thông cấp bằng chính quy từ cao đẳng lên đại học năm học 2015.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THÁI NGUYÊN

THÔNG TIN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 2015.

Ngành: Công nghệ thông tin; Công nghệ KT Điện tử, Truyền thông; Công nghệ KT điện, Điện tử; Công nghệ KT điều khiển và tự động hoá; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng.

I: Đối tượng

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp hoặc Trung cấp, Cao đẳng nghề đúng chuyên ngành hoặc ngành gần đó có nguyện vọng học tiếp lên trình độ Đại học chính quy.

II: Ngành đào tạo và cấp bằng

1: Công nghệ thông tin                                    - Đào tạo: 2 năm        - Cấp bằng:  Kỹ sư, hệ chính quy

2: Công nghệ KT điện tử, Truyền thông          - Đào tạo: 2 năm        - Cấp bằng:  Kỹ sư, hệ chính quy

3: Công nghệ KT điện, Điện tử                        - Đào tạo: 2 năm        - Cấp bằng:  Kỹ sư, hệ chính quy

4: Công nghệ KT điều khiển & Tự động hóa   - Đào tạo: 2 năm        - Cấp bằng:  Kỹ sư, hệ chính quy

5: Hệ thống thông tin quản lý                           - Đào tạo: 1,5 năm    - Cấp bằng: Cử nhân, hệ chính quy

6: Quản trị văn phòng                                      - Đào tạo: 1,5 năm     - Cấp bằng: Cử nhân, hệ chính quy

III: Hình thức tuyển sinh (Hình thức thi tuyển và xét tuyển học bạ THPT)

1: Công nghệ thông tin                                    - Môn thi: Toán, CS dữ liệu, Kỹ thuật lập trình

2: Công nghệ KT điện tử, Truyền thông          - Môn thi: Toán, Nguyên lý điện tử, Kỹ thuật số

3: Công nghệ KT điện, Điện tử                        - Môn thi: Toán, ĐT công suất. ĐK Logic & PLC

4: Công nghệ KT điều khiển & Tự động hóa   - Môn thi: Toán, LT mạch điện, Thiết bị điều khiển & máy điện

5: Hệ thống thông tin quản lý                           - Môn thi: Toán, CS lập trình, HTTT quản lý

6: Quản trị văn phòng                                       - Môn thi: Toán, Kỹ thuật soạn thảo văn bản QL, QTVP

IV: Phát hành và tiếp nhận hồ sơ

-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ

+ Từ ngày 30/04/2015 đến ngày 30/6/2015

+ Địa điểm: 

V: Thời gian ôn tập và dự thi

- Dự kiến ôn tập: Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 20/07/2015

- Dự kiên thi: Ngày 25,26/07/2015

 

 

 

1
Bạn cần hỗ trợ?