Ngành Dược luôn là một ngành hấp dẫn.

Ngành Dược luôn là một ngành hấp dẫn.

Sự hấp dẫn của ngành Dược hoàn toàn khác với các ngành khác. Ngành Dược chỉ luôn luôn xoay quanh vòng đời của một viên thuốc, từ quá trình sản xuất thuốc đến kiểm nghiệm và phân phối sản phẩm.

Xem nhiều hơn