Thứ 7, Ngày 16 tháng 12 năm 2017, 08:41

Hướng dẫn trình bày thuốc trên tủ cho dược sỹ cao đẳng

Hướng dẫn trình bày thuốc trên tủ

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP,TRÌNH BÀY THUỐC TRÊN CÁC GIÁ, TỦ

trinh bay thuoc

Căn cứ vào các điều kiện để mở hệu thuốc và kinh nghiệm của các dược sỹ trong việc mở các quầy thuốc,

chúng tôi hướng dẫn kinh nghiệm sắp xếp quầy thuốc một cách hợp lý nhất cho các bạn.

* Hướng dẫn Sắp xếp,trình bày thuốc trên các giá, tủ cho dược sỹ cao đẳng

– Sắp xếp hàng hóa theo các nguyên tắc nhất định; có thể lựa chọn các nguyên tắc sắp xếp sau: Theo nhóm tác dụng dược lý, công thức hóa học; hãng sản xuất; dạng thuốc,…

– Sắp xếp đảm bảo: Dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra.
– Gọn gàng, ngay ngắn, có thẩm mỹ, không xếp lẫn lộn giữa các mặt hàng,..
– Nhãn hàng (Chữ, số, hình ảnh,..) trên các bao bì: Quay ra ngoài, thuận chiều nhìn của khách hàng.

– Sắp xếp theo nguyên tắc FEFO và FIFO và đảm bảo chất lượng hàng:
+ FEFO: Hàng có hạn dùng còn lại ngắn hơn xếp ra ngoài, hạn dùng dài hơn xếp vào trong.
+ FIFO: Hàng sản xuất trước xuất trước, lô nhập trước xuất trước,…
Khi bán lẻ: Bán hết hộp đã mở trước, mở hộp nguyên sau: Tránh tình trạng mở nhiều hộp thuốc một lúc.
– Chống đổ vỡ hàng: Đây là điều quan trọng trong viecj bán hàng thực tế
+ Hàng nặng để dưới, nhẹ để trên.
+ Các mặt hàng dễ vỡ như chai, lọ, ống tiêm truyền,… để ở trong, không xếp chồng lên nhau.

* Sắp xếp các tài liệu, văn phòng phẩm, tư trang trong của hàng thuốc GPP

Các sổ, sách, giấy tờ, tài liệu tham khảo chuyên môn:
Phải được phân loại, bảo quản cẩn thận, sạch sẽ (theo quy định), ghi nhãn.
Sắp xếp trên ngăn tủ riêng.
Các tờ quảng cáo, giới thiệu thuốc (Có phiếu tiếp nhận công văn cho phép quảng cáo) phải được sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi quy định.
Văn phòng phẩm, dụng cụ phục vụ cho bán hàng, vệ sinh, tư trang phải sắp xếp gọn gàng, để đúng nơi quy định.