Khung chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Dược

Khung chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Dược

09/06/2021 14:09

Được đánh giá là một trong những môi trường đào tạo Y Dược hàng đầu tại Hà Nội, ngoài đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, Nhà trường còn chú trọng chương trình đào tạo hiệu quả, nội dung cụ thể như sau.

1
Bạn cần hỗ trợ?